spØrgsmÅl og svar

Så er der glimrende hjælp at hente på Dansk Tandlægeforenings hjemmeside www.tandlaegeforeningen.dk. Her kan du blandt andet læse om love og regler inden for tandlægepraksis, undersøge patientrettigheder, læse de seneste udgaver af Tandlægebladet og meget mere.

Mange mennesker bryder sig ikke om at gå til tandlægen - og én ud af hver tiende dansker lider af tandlægeskræk, der ofte er en helt irrationel frygt, som er svær at håndtere. Hvis du vil læse mere om tandlægeskræk, og hvordan man kan slippe af med angsten for at gå til tandlæge, kan du besøge www.tandlæger.dk. Her finder du også links til mere læsestof om tandlægeskræk.
Det er i dag muligt frit at vælge tandlæge - og skifte mellem dem. Læs mere på www.forbrug.dk.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Bliver du i weekenden pludseligt ramt af tandpine, kan du benytte dig af Tandlægevagten.

Adresse:

Valdemarsgade 1D, stuen th., Århus C.

Åbningstid:

Fredag: 18.00-21.00

lørdag, søndag og helligdage: 10.00-13.00

Tidsbestiling: Der er ikke tidsbestilling. Hvis du henvender dig inden for åbningstiden, er du sikret behandling. Den første time af åbningstiden er det muligt at komme i kontakt med det vagthavende personale på tlf. 23620201.

Tilskud: Der ydes tilskud fra sygesikringen som ved normal tandbehandling; men det er dog dyrere at benytte tandlægevagten, da der skal betales et nødbehandlingshonorar. Du kan læse om honorarer på tandlægeforeningens hjemmeside: www.tandlaegeforeningen.dk.

priser

Flerfladet plastfyldning   Fra Til
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på to flader  
Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på tre flader  
       
Krone      
Krone zirkonium/MK      
i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning)  
       
Rodbehandling      
Ved max. 2 seancer excl. røntgen, bedøvelse og fyldning (fast tilskud fra den offentlige sygesikring)      
       
Rodbehandling i fortand, overkæbe    
Rodbehandling i tre kanaler, kindtand i undermunden.    
       
Bro i tre led      
Erstatning for tand      
(uden stifter og opbygning)  
       
Operativ fjernelse af visdomstand      
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring)  
       
Lokalbedøvelse  

om os

Tandlægernes hus er etableret af Peter Bundgaard i 1964.

I Tandlægernes Hus ønsker vi at vejlede og behandle dig, så du kan bevare dine tænder og tanderstatninger længst muligt. Derfor holder vi os hele tiden opdaterede med den nyeste viden indenfor vores fag, og derfor henviser vi mere avancerede behandlinger til specialister, som vi samarbejder med, når vi vurderer det er bedst for dig. Vi tilstræber at undersøgelser og behandlinger foregår i en rolig og tryg atmosfære.

Personalet

Klinikkens personale består af 3 tandlæger, 3 tandplejere, 3 klinikassistenter og 2 klinikassistentelever, som alle kommer fra lokalområdet.

Karen Bjørn Hansen

Tandlæge

Er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole 1996 og har været medejer siden 2001.

Jesper Eykens Søgaard

Tandlæge

Er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole 2010 og har arbejdet på klinikken siden 2011 - Medejer af Tandlægernes hus.

Marie Louise Nørgård Møller

Tandlæge

Er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole 2017.

Christina Dyrberg

Tandplejer

Uddannet tandplejer fra Århus Universitet i 2009. Varetager bla. undersøgelse, tandrensning, forebyggelse og parodontosebehandlinger.

Linda Sandholdt Sulby Haunstrup

Tandplejer

Uddannet tandplejer fra Aarhus Tandlægeskole i 2016. Linda varetager bla. undersøgelse, tandrensning, forebyggelse og parodontosebehandlinger. Linda er på barsel indtil efteråret 2024

Heidi Ballegaard

Klinikassistent

Varetager flere roller på klinikken bl.a. arbejder hun i receptionen, på klinikkerne og i teknikken.

Anitha Isø Thøgersen

Klinikassistent

Har sin daglige gang på klinikkerne, i receptionen og i teknikken - uddannet i år 1990.

Rikke Isselin Mogensen

Klinikassistent

Varetager flere roller du møder hende bl.a. i receptionen og på klinikkerne.

Janni Rikke Damgaard Pedersen

Klinikassistent

Er uddannet i Aarhus og ansat i Tandlægernes Hus fra 2024

Christina Rotvig Schmidt

Klinikassistent-elev

Går på erhvervsskole i Aarhus og har elev-plads hos Tandlægernes Hus

Åbningstider

Mandag     8.00 - 17.00
Tirsdag     8.00 - 17.00
Onsdag     8.00 - 12.00
Torsdag     8.00 - 16.00
Fredag     8.00 - 15.00

Kontakt

Tandlægernes Hus
Thorsvej 55
8680 Ry, Danmark
Tlf: +4586891370